МАЙСТОРСКИ КЛАС: СТУДИЙНА СВЕТЛИНА

КОЛ-ВО ТЕМИ ЗАНЯТИЯ: ДНИ ОБУЧЕНИЯ: ЧАСОВЕ ОБУЧЕНИЯ:

3 ЗАНЯТИЯ
ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА

 3 ДНИ

18 ЧАСА
6 АК. ЧАСА ЕДНО ЗАНЯТИЕ

 

150 лв. за курс

 

ТЕМА №1
Студийна светлина. Откъде да започнем работата в студиото? Ще разгледаме всички начини за синхронизация на фотоапарата с импулсните блокове, техните предимства и недостатъци. Какво бива студийното оборудване, насадки, реквизит, кое за какво е предназначено. Работа с импулсна светлина. Как да определим количеството източници.

ТЕМА №2
Академична схема на портретното осветление. Начини за предаване на настроенията чрез светлина – какво представляват „Ниският“ и “Високият“ ключ. Светосенкови маски, атмосферна и въздушна перспектива в условията на студиото.

ТЕМА №3
Смесена светлина, по-конкретно импулсна и постоянна. По какъв начин да прилагаме импулсната светлина извън студиото, ще усвоим интериорното снимане. И ще разгледаме оригиналната техника за заснемане на неподвижни обекти, която се нарича „Светлинна четка“, използваме я и при предметното и портретно филмиране.

We use cookies themselves to improve the browsing experience on the Web. If you continue to browse we consider that you accept the use.